post

Den 1 oktober 2014 hade SSACC sin officiella lanseringen händelse i samarbete med Svenska institutet (SI.).

Över 100 Svenska samarbetspartners samlades för att fira i bildandet av den nya plattformen för tillväxt i affärsrelationer handel och investeringar mellan Sverige och södra Afrika (SADC)

Eventet öppnades av SSACC och SI. Gästtalare var Sten Rylander, Ambassadör, Afrika-expert och författare till “Afrika Vänder: sv Kontinent i förändring”; Pereric Högberg, chef för Afrikaenheten vid Svenska utrikesdepartementet och Sydafrikas ambassadör i Sverige, HE Mandisa Dona Marasha.

Samtliga talare framhöll att SADC-regionen är en region som innehåller positiva viktiga attribut för lätt att göra affärer jämfört med andra regioner på kontinenten. Södra Afrika har visat fortsatt ekonomisk tillväxt, skattemässigt stabilitet och politisk stabilitet. Det är en region rik på arbetskraft och resurser.

Andra tecken på positiv utveckling i regionen det fortsatta SADC-arbetet för integration av ekonomisk politik, ökad grad av harmonisering och rationalisering inom till exempel livsmedelssäkerhet, mark och jordbruk; infrastruktur och tjänster; industri, handel, investeringar och finansiering; utveckling av mänskliga resurser, vetenskap och teknik; naturresurser och miljö; social välfärd, information och kultur; politik, diplomati, internationella relationer, fred och säkerhet.