post

Som en del i arbetet att bli den bästa affärspartner för svenska företag som vill göra affärer i Södra Afrika har tecknar 2015 samarbetsavtal med strategiska partners i regionen.

Samarbetetsavtalen bidrar till att SSACC ska kunna tillgodose medlemmarna uppdaterad och relevant information om specifika marknader brancher, lokala regelverk som påverkar företagande, investeringar och handel, samt lokala kontakter.

Hittills har vi tecknat avtal med nationella handelskammare, myndigheter och privata organisationer i Angola, Malawi, Moçambique, Sydafrika, Tanzania, Zambia och Zimbabwe. Målsättningen är att ha minst 2 strategiska partners i varje SADC-land.