post

Med anledning av statssekreterare Oscar Stenströms besök anordnar den svenska ambassaden i Luanda en företagsdelegation till Angola som kommer att äga rum 12-13 maj 2015. Oscar Stenström är statssekreterare hos närings- och innovationsministern och har bland annat innovation, näringsliv och handels-, investerings- och Sverigefrämjande som ansvarsområden. Besöket ämnar följa upp tidigare besök inom områdena energi, ICT, SymbioCity och kommer ha ett särskilt fokus på hållbar stadsutveckling, vilket bl.a inkluderar miljöteknik.

Besöket ger ditt företag möjligheten att träffa nyckelpersoner, beslutsfattare och företag inom din sektor i Angola i syfte att stärka och etablera framtida kontakter samt inhämta information gällande affärsmöjligheter i landet.

Programmet kommer delvis att utformas för att möta deltagarnas enskilda behov och önskemål samt skräddarsydda B2B-möten, men innehåller även ett seminarium av bredare karaktär med deltagare från det officiella Angola och representanter från den angolanska industrin. Ambassaden ordnar också en mottagning på det svenska residenset i Luanda. Mottagningen ger ditt företag möjligheten att nätverka med lokala och internationella intressenter samt företagsrepresentanter och andra relevanta aktörer inom den lokala marknaden.

Svenska företag och den angolanska marknaden

Trots de utmaningar som oljeprisfallet innebär för den angolanska ekonomin är Angola fortsatt en intressant marknad för svensk export och ett prioriterat land vad gäller svenskt näringslivsfrämjande. Landet kommer att fortsätta sina omfattande infrastrukturella investeringar för att bl a möjliggöra en diversifiering av ekonomin, som skulle leda till ett minskat olje- och importberoende. En stor del av infrastruktursatsningen sker inom sektorerna energi, transporter, ICT och hälsa, samt hållbar stadsutveckling och miljöteknik, nischer där svenskt tekniskt kunnande är efterfrågat.

Marknaden i Angola anses av många vara svår, men det finns goda möjligheter för svenska företag att konkurrera med sin kapacitet och avancerade tjänster och produkter.

Avgift och mer information gällande delegationen till Angola

Ambassaden välkomnar företag med intresse för den angolanska marknaden. Anmälan är öppen till och med den 20 april.

Deltagaravgift:

  •  Ordinarie deltagaravgift: 10.000 SEK
  •  Deltagaravgift SMF*: 5.000 SEK*Företag med mindre än 100 miljoner SEK i årsomsättning och färre än 50 anställda10% rabatt för SSACC medlemmar! Intresserad av att delta i delegationen?

    Om du är intresserad av att delta i delegationen, eller vill få mer information, vänligen kontakta info@ssacc.se